Hällristning L2017:7792 i Frötuna 🇬🇧
Även känd som Sikahällen
Foto av Hällristning L2017:7792 i Frötuna
Foto av Hällristning L2017:7792 i Frötuna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Run- och bildristning i mot ÖSÖ nästan lodrät stupande bergvägg, 0,63 m hög, 0,7 m bred, belägen 0,9 m över marken. Ristningen består av en närmast kvadratisk ram med runor runt en bildframställning med kyrka och människogestalter, samtliga sedda i profil. Figurristningen synes avbilda en gudstjänst, medan runorna saknar läsbar mening. Enligt Upplands runinskrifter verkar de runliknande tecknen vara någon slags ramfyllnad och sannolikt haft en ornamnetal uppgift. Skyltad. Uppmålad 1966. Uppmålad 1984."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Frötuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berg i Ö-sluttande moränområde. Skogsmark (blandskog)"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m VSV om brukningsväg"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.718744
Longitud: 18.702287
Lämnings-ID: L2017:7792
Riksantikvarieämbetets ID: Frötuna 38:1
Sveriges runinskrifter: U529 (Upplands runinskrifter)
Plats: Sika
Placering: bergvägg 400 m söder om Sika
Föremål: Fast häll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Sikahällen
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Frötuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/43e97eb2-efa1-47fd-8afb-acd5e0ed6e53