Hällristning L2017:8430 i Frötuna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ristning i mot Ö sluttande berghäll. Ristningen utgöres av ett kors med utsvängda armar 0,85x0,35 m (Ö-V).Linierna är intill 1cm breda och korsets stam och armar är 6-12 cm breda. Verkar ålderdomlig."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Frötuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten berghäll i Ö-sluttande moränmark. Skogsmark i militärtövningsområde"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m V om sjöstrand"
Vill du se flera runstenar i Frötuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.728608
Longitud: 18.704098
Lämnings-ID: L2017:8430
Riksantikvarieämbetets ID: Frötuna 39:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Frötuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:8430