Hällristning L2012:419 i Gottröra
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,9x0,5 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 1 djur, 1 skepp och 2 skålgropar. Djuret är 21 cm l, två-bent och helt uthugget. Skeppet är 55 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Skålgroparna är 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägna på låg VSV-sluttande häll. (RAÄ-2018-2803)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gottröra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m NÖ om åkerknä."
Vill du se flera runstenar i Gottröra socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.758999
Longitud: 18.145011
Lämnings-ID: L2012:419
Riksantikvarieämbetets ID: Gottröra 266
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Gottröra
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:419