Runsten L2012:6991 i Konungsund ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:6991 i Konungsund
Foto av Runsten L2012:6991 i Konungsund
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigsteinn reisti stein √ĺenna eptir i-ui, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusr√∂d granit, 1,35 m h√∂g, 0,6-0,7 m bred (√Ė 10 grader N-V 10 grader S) och 0,5-0,55 m tjock. Runh√∂jd 11-12 cm. Ristning i slinga l√§ngs kanten p√• S sidan omger tv√• kors. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Sixten reste denna sten efter sin fader i-ui (Anund?)." Uttagen och rest 1941. Uppm√•lad 1967."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Konungsund socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S om kyrkans v√§gg p√• en punkt 8 m √Ė om l√•nghusets SV h√∂rn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.569942
Longitud: 16.398479
Lämnings-ID: L2012:6991
Riksantikvarieämbetets ID: Konungsund 9:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg13 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Konungsunds kyrka
Placering: Vid kyrkans huvudingång.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Konungsund
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/03e9c35a-2769-44b2-9da8-7ae5da54c79d