Runsten Ög13, L2012:6991 i Konungsund
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigsteinn reisti stein þenna eptir i-ui, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusröd granit, 1,35 m hög, 0,6-0,7 m bred (Ö 10 grader N-V 10 grader S) och 0,5-0,55 m tjock. Runhöjd 11-12 cm. Ristning i slinga längs kanten på S sidan omger två kors. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Sixten reste denna sten efter sin fader i-ui (Anund?)." Uttagen och rest 1941. Uppmålad 1967."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Konungsund socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S om kyrkans vägg på en punkt 8 m Ö om långhusets SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Konungsund socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.569942
Longitud: 16.398479
Lämnings-ID: L2012:6991
Riksantikvarieämbetets ID: Konungsund 9:1
Sveriges runinskrifter: Ög13, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Konungsunds kyrka
Placering: Vid kyrkans huvudingång.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Konungsund
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:6991