Runsten L2012:6789 i Kullerstad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:6789 i Kullerstad
Foto av Runsten L2012:6789 i Kullerstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√Ād√≠sa(?) reisti stein eptir Gu√įfast, son sinn. Gu√į hjalpi √īnd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,5 m h√∂g, 1,4 m bred (N-S) och 0,4 m tjock. Runskriften p√• N halvan av den mot V v√§nda sidan. Runslingan, 8-11 cm bred, l√∂per omkring ett kors, 50x35 cm, p√• stenens √∂vre h√§lft. Runh√∂jden √§r ca 10 cm. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "Adisa reste stenen efter Gudfast, sin son. Gud hj√§lpe hand ande!" Rest 1941. Uppm√•lad 1969. Runstenen st√•r i V kanten av en fornl√§mningliknande kulle, ca 8 m diameter och ca 0,6 m h√∂g med en grop i mitten, ca 5x2 m och ca 0,6 m djup (N-S). Sannolikt ej fornl√§mning. Skyltad av RA√Ą."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kullerstad socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kanten av moränbunden höjdsträckning. Skogsmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.568576
Longitud: 16.001189
Lämnings-ID: L2012:6789
Riksantikvarieämbetets ID: Kullerstad 5:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg163 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Skattna
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kullerstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/123a43c8-5b14-4c97-90bb-9eff132ec862