Runsten L2012:6784 i Kuddby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:6784 i Kuddby
Foto av Runsten L2012:6784 i Kuddby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmgeirr ok Brandi √ĺeir reistu stein √ĺenna eptir Kjallak/Kjullak, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,65 m h√∂g, 0,75 m bred (VNV-√ĖS√Ė) och intill 0,4 m tjock. Runstenen ornerad med ett fl√§tat kors, omgivet av en u-formig runslinga, b√∂rjande nedtill till v√§nster. Runskriften slutar i en f√∂rl√§ngning av nedre korsarmen. Runh√∂jd 8-12 cm. Se skiss i inventeringsbokuppslaget. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Holmger och Brande de reste denna sten efter Kjollak, sin fader." Uppm√•lad 1978 och 2002. Ursprunglig plats √§r ej i detalj k√§nd, men den har st√•tt vid v√§gen n√§ra sockengr√§nskn√§et, eftersom b√•de Harsby och Hj√§rterums √§gor anges. Enligt Nordenskj√∂ld har v√§gen √∂ver sankmarken f√∂rr kallats Vadgatan och vid denna har ocks√• den runsten som nu √§r rest p√• Lundby gravf√§lt (√Ö sn nr 4) st√•tt. M√∂jligen har stenarna markerat en runstensv√§g eller bro. V√§gens l√§gsta parti ligger dock l√§ngre mot V."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kuddby socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränsluttning mot VSV. Kal hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m √Ė om √•kerkant (N-S), 5 m NNV om denna."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.504533
Longitud: 16.461191
Lämnings-ID: L2012:6784
Riksantikvarieämbetets ID: Kuddby 166:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg20 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Hjärtrum
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kuddby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4d305c46-9da3-4de2-8c64-536300e8ccde