Runsten Ög19, L2012:6505 i Kuddby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,2 m hög, 0,9 m bred och 0,2 m tjock. Ristningen är synnerligen otydlig. Endast spår av färg. Innehåller inga nu synliga runor, endast korsdekor. Har varit belägen i tröskeln till f d fattighuset SÖ om kyrkogården, därför starkt nött. Restes 1941."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kuddby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd ställvis med berg i dagen. Park invid kyrkogården."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m N om 112:1."
Vill du se flera runstenar i Kuddby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.528611
Longitud: 16.47419
Lämnings-ID: L2012:6505
Riksantikvarieämbetets ID: Kuddby 112:2
Sveriges runinskrifter: Ög19, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Kuddby, fattighuströskeln
Placering: Rest 1942 vid kyrkan.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kuddby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:6505