Runsten L2012:6505 i Kuddby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:6505 i Kuddby
Foto av Runsten L2012:6505 i Kuddby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√• granit, 1,2 m h√∂g, 0,9 m bred och 0,2 m tjock. Ristningen √§r synnerligen otydlig. Endast sp√•r av f√§rg. Inneh√•ller inga nu synliga runor, endast korsdekor. Har varit bel√§gen i tr√∂skeln till f d fattighuset S√Ė om kyrkog√•rden, d√§rf√∂r starkt n√∂tt. Restes 1941."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kuddby socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd ställvis med berg i dagen. Park invid kyrkogården."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m N om 112:1."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.528611
Longitud: 16.47419
Lämnings-ID: L2012:6505
Riksantikvarieämbetets ID: Kuddby 112:2
Sveriges runinskrifter: √Ėg19 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Kuddby, fattighuströskeln
Placering: Rest 1942 vid kyrkan.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kuddby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e72e913c-20f9-4d22-b1d9-9d1254883b6d