Runsten Ög18, L2012:6483 i Kuddby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Óttarr(?) reisti stein þenna eptir Jafra ok Víg, brœðr sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1 m hög, 0,8 m bred och 0,1-0,2 m tjock. Ristningen är djup och tydlig. Ristningsytan är vänd mot VSV. Stenen har tidigare varit inmurad i tornet. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"N.N. reste denna sten efter sina bröder Javre och Vig." Uttagen och rest 1941. Uppmålad 1978. Enligt runverket hittades ett runstensfragment 1946, som finns på tornvinden. Detta fragment innehåller början av inskriften. Se 112:3."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kuddby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd ställvis med berg i dagen. Park invid kyrkogården."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m N 40 grader V om kyrktornets N-hörn 1 m ÖNÖ om parkgång."
Vill du se flera runstenar i Kuddby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.528534
Longitud: 16.474219
Lämnings-ID: L2012:6483
Riksantikvarieämbetets ID: Kuddby 112:1
Sveriges runinskrifter: Ög18, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Kuddby kyrktorn
Placering: Rest på kyrkogården samt ett fragment på tornvinden.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kuddby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:6483