Runsten L2012:6483 i Kuddby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:6483 i Kuddby
Foto av Runsten L2012:6483 i Kuddby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ďttarr(?) reisti stein √ĺenna eptir Jafra ok V√≠g, brŇď√įr s√≠na. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√• granit, 1 m h√∂g, 0,8 m bred och 0,1-0,2 m tjock. Ristningen √§r djup och tydlig. Ristningsytan √§r v√§nd mot VSV. Stenen har tidigare varit inmurad i tornet. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"N.N. reste denna sten efter sina br√∂der Javre och Vig." Uttagen och rest 1941. Uppm√•lad 1978. Enligt runverket hittades ett runstensfragment 1946, som finns p√• tornvinden. Detta fragment inneh√•ller b√∂rjan av inskriften. Se 112:3."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kuddby socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd ställvis med berg i dagen. Park invid kyrkogården."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m N 40 grader V om kyrktornets N-h√∂rn 1 m √ĖN√Ė om parkg√•ng."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.528534
Longitud: 16.474219
Lämnings-ID: L2012:6483
Riksantikvarieämbetets ID: Kuddby 112:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg18 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Kuddby kyrktorn
Placering: Rest på kyrkogården samt ett fragment på tornvinden.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kuddby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5d0e002f-d082-46f4-a93b-ab2e8cec10cc