Runsten Ög24, L2012:6358 i Kuddby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... eptir Reif. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av 0,8 m hög, 0,6-0,7 m bred och 0,2 m djup, grå granit. Ristningen vetter mot SÖ. Endast ett fragment av en slinga finns på den bevarade delen vars yta är starkt sliten. Enligt tidigare inventering har den legat som trappsten i en flygel till äldre manbyggnad i Örminge fd by. Ursprunglig plats är därför okänd. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften :"...efter Rev." Restes 1942. Enligt runverket är spekulationerna i inventeringsbokuppslaget om att den försvunna Ög 23=Ög 24 ej troligt. Ägaren Ingvar Jonsson har förgäves sökt efter ytterligare fragment i samband med rivningar på gården."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kuddby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖSÖ sluttande moränmark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m V 10 grader S om SV husknuten till manbyggnad."
Vill du se flera runstenar i Kuddby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.545456
Longitud: 16.493762
Lämnings-ID: L2012:6358
Riksantikvarieämbetets ID: Kuddby 54:1
Sveriges runinskrifter: Ög24, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Örminge
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kuddby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:6358