Runsten L2012:6358 i Kuddby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:6358 i Kuddby
Foto av Runsten L2012:6358 i Kuddby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... eptir Reif. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av 0,8 m h√∂g, 0,6-0,7 m bred och 0,2 m djup, gr√• granit. Ristningen vetter mot S√Ė. Endast ett fragment av en slinga finns p√• den bevarade delen vars yta √§r starkt sliten. Enligt tidigare inventering har den legat som trappsten i en flygel till √§ldre manbyggnad i √Ėrminge fd by. Ursprunglig plats √§r d√§rf√∂r ok√§nd. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften :"...efter Rev." Restes 1942. Enligt runverket √§r spekulationerna i inventeringsbokuppslaget om att den f√∂rsvunna √Ėg 23=√Ėg 24 ej troligt. √Ągaren Ingvar Jonsson har f√∂rg√§ves s√∂kt efter ytterligare fragment i samband med rivningar p√• g√•rden."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kuddby socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√ĖS√Ė sluttande mor√§nmark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m V 10 grader S om SV husknuten till manbyggnad."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.545456
Longitud: 16.493762
Lämnings-ID: L2012:6358
Riksantikvarieämbetets ID: Kuddby 54:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg24 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: √Ėrminge
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kuddby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/769706ba-5729-4f92-acd3-60bd40a53f16