Runsten Ög14, L2012:6243 i Konungsund
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hróarr reisti stein þenna eptir Jarna, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs,1,55 m hög, 0,4-0,47 m bred (Ö 10 grader N-V 10 grader S). Runhöjd 9-11 cm. Ristning i slinga längs kanten på S sidan med ett mindre kors upptill. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Roar reste denna sten efter sin son Jarne." Uttagen och rest 1941. Uppmålad 1967."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Konungsund socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m Ö 10 grader N om 9:1."
Vill du se flera runstenar i Konungsund socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.569935
Longitud: 16.398661
Lämnings-ID: L2012:6243
Riksantikvarieämbetets ID: Konungsund 9:2
Sveriges runinskrifter: Ög14, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Konungsunds kyrka
Placering: Vid kyrkans huvudingång.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Konungsund
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:6243