Runsten L2012:6243 i Konungsund ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:6243 i Konungsund
Foto av Runsten L2012:6243 i Konungsund
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hr√≥arr reisti stein √ĺenna eptir Jarna, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs,1,55 m h√∂g, 0,4-0,47 m bred (√Ė 10 grader N-V 10 grader S). Runh√∂jd 9-11 cm. Ristning i slinga l√§ngs kanten p√• S sidan med ett mindre kors upptill. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Roar reste denna sten efter sin son Jarne." Uttagen och rest 1941. Uppm√•lad 1967."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Konungsund socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m √Ė 10 grader N om 9:1."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.569935
Longitud: 16.398661
Lämnings-ID: L2012:6243
Riksantikvarieämbetets ID: Konungsund 9:2
Sveriges runinskrifter: √Ėg14 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Konungsunds kyrka
Placering: Vid kyrkans huvudingång.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Konungsund
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c0ba811f-64dd-47f9-b5dc-a770eac2b41e