Runsten L2012:6147 i Kuddby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:6147 i Kuddby
Foto av Runsten L2012:6147 i Kuddby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"I kyrkotornet f√∂rvaras ett l√∂st runstensfragment ca 0,4 x 0,3 x 0,1 m. Enligt runverket √§r det b√∂rjan av inskriften 112:1( √Ėg 18). Inskriften lyder:"utar". Namnet som saknades p√• √Ėg 18 √§r d√• "√ďttarr(?)". Runstensfragmentet p√•tr√§ffades 1946 och uttogs 1948."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kuddby socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Kyrktornet"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.528334
Longitud: 16.474407
Lämnings-ID: L2012:6147
Riksantikvarieämbetets ID: Kuddby 112:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kuddby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c055a546-223c-494d-8e0e-117091ed235d