Runsten L2012:6073 i Furingstad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:6073 i Furingstad
Foto av Runsten L2012:6073 i Furingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorbj√īrn(?)/D√Ĺrbj√īrn(?) reisti/r√©tti stein √ĺenna eptir uis√ĺi Sveins(?) br√≥√įur. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, djupr√∂d granit, 1,4 m h√∂g, 0,45-0,65 m bred (N-S) och 0,28-0,38 m tjock. Runh√∂jd 11-14 cm. Ristningen mot √Ė. Placerad p√• en stens√§ttning (fornl√§mn nr 25). Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Torbj√∂rn reste denna sten efter V., Svens broder." Uppm√•lad 1967."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Furingstad socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd med berg i dagen. Kyrkbacke."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N 10 grader V om kyrkog√•rdsmur V 10 grader S-√Ė 10 grader N. 5 m NV om v√§g (N√Ė-SV). 12 m NV om 26:4 och 11 m NN√Ė om tomth√∂rn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.555374
Longitud: 16.343631
Lämnings-ID: L2012:6073
Riksantikvarieämbetets ID: Furingstad 26:5
Sveriges runinskrifter: √Ėg151 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Furingstads kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Furingstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/414840ca-00de-4cd0-8ebb-8f1f54a369eb