Runsten Ög149, L2012:6072 i Furingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hákon(?) ok Sigsteinn reistu eptir Hrólf, fôður sinn, stein þenna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,65 m hög, 1,25 m bred (Ö-V) och 0,10-0,15 m tjock. Runhöjd 10 cm. Ristningen mot S. Enligt Östergötlands runinskrifter är inskriften nästan fullständig och lyder:"Hakun (?) och Sigsten reste denna sten efter Rolf, sin fader." Uppmålad 1967 och 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Furingstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd med berg i dagen. Kyrkbacke."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N 10 grader V om kyrkogårdsmur V 10 grader S-Ö 10 grader N. 5 m NV om väg (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Furingstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.555269
Longitud: 16.344644
Lämnings-ID: L2012:6072
Riksantikvarieämbetets ID: Furingstad 26:1
Sveriges runinskrifter: Ög149, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Furingstads prästgård
Placering: Nu vid kyrkan.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Furingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:6072