Runsten L2012:6072 i Furingstad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:6072 i Furingstad
Foto av Runsten L2012:6072 i Furingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"H√°kon(?) ok Sigsteinn reistu eptir Hr√≥lf, f√ī√įur sinn, stein √ĺenna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√• granit, 1,65 m h√∂g, 1,25 m bred (√Ė-V) och 0,10-0,15 m tjock. Runh√∂jd 10 cm. Ristningen mot S. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter √§r inskriften n√§stan fullst√§ndig och lyder:"Hakun (?) och Sigsten reste denna sten efter Rolf, sin fader." Uppm√•lad 1967 och 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Furingstad socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd med berg i dagen. Kyrkbacke."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N 10 grader V om kyrkog√•rdsmur V 10 grader S-√Ė 10 grader N. 5 m NV om v√§g (N√Ė-SV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.555269
Longitud: 16.344644
Lämnings-ID: L2012:6072
Riksantikvarieämbetets ID: Furingstad 26:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg149 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Furingstads prästgård
Placering: Nu vid kyrkan.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Furingstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/59899c38-b9f9-40e7-9406-5e3dc51b03a2