Runsten L2012:5533 i Furingstad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:5533 i Furingstad
Foto av Runsten L2012:5533 i Furingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn ok Sandarr √ĺeir ger√įu spengr eptir Fugla, br√≥√įurson sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂dgranit, 1,2 m h√∂g, 0,4 m bred (√Ė-V) och 0,35-0,45 m tjock. Runh√∂jd 7-10 cm. Ristningen mot S. Stenen placerad i N-kanten av en stens√§ttning (fronl√§mn. nr 25). Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Sven och Sandar, de gjorde sp√§nger efter Fugle, sin brorson." Uppm√•lad 1967 och 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Furingstad socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd med berg i dagen. Kyrkbacke."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N 10 grader V om kyrkog√•rdsmur V 10 grader S-√Ė 10 grader N. 5 m NV om v√§g (N√Ė-SV). 31 m V 10 grader S om 26:1 och 3 m S om bog√•rdsmur."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.555106
Longitud: 16.344284
Lämnings-ID: L2012:5533
Riksantikvarieämbetets ID: Furingstad 26:2
Sveriges runinskrifter: √Ėg147 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Furingstads kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Furingstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1dc666d1-3a40-4ea5-a0e6-d55c28bb7a7f