Runsten Ög150, L2012:5532 i Furingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunna/Gynna ok Þórunnr ok Þor... ... ... ... sinn, ok Gunna eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 1,2-1,3 m hög, 0,7 m bred (N-S) och 0,10-0,17 m tjock. Runhöjd 10 cm. Ristningen mot Ö. Placerad på en stensättning. (fornlämn nr 25). Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Gynna och Torun och Tor(gärd? reste denna sten efter N.N., fader) sin och Gunna efter (sin make)." Enligt runverket placerades runstenen här 1967. Uppmålad 1967."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Furingstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd med berg i dagen. Kyrkbacke."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N 10 grader V om kyrkogårdsmur V 10 grader S-Ö 10 grader N. 5 m NV om väg (NÖ-SV). 33 m NNV om 26:3 ."
Vill du se flera runstenar i Furingstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.55526
Longitud: 16.343767
Lämnings-ID: L2012:5532
Riksantikvarieämbetets ID: Furingstad 26:4
Sveriges runinskrifter: Ög150, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Furingstads kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Furingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:5532