Runsten L2012:5532 i Furingstad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:5532 i Furingstad
Foto av Runsten L2012:5532 i Furingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunna/Gynna ok √ě√≥runnr ok √ěor... ... ... ... sinn, ok Gunna eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 1,2-1,3 m h√∂g, 0,7 m bred (N-S) och 0,10-0,17 m tjock. Runh√∂jd 10 cm. Ristningen mot √Ė. Placerad p√• en stens√§ttning. (fornl√§mn nr 25). Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Gynna och Torun och Tor(g√§rd? reste denna sten efter N.N., fader) sin och Gunna efter (sin make)." Enligt runverket placerades runstenen h√§r 1967. Uppm√•lad 1967."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Furingstad socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd med berg i dagen. Kyrkbacke."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N 10 grader V om kyrkog√•rdsmur V 10 grader S-√Ė 10 grader N. 5 m NV om v√§g (N√Ė-SV). 33 m NNV om 26:3 ."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.55526
Longitud: 16.343767
Lämnings-ID: L2012:5532
Riksantikvarieämbetets ID: Furingstad 26:4
Sveriges runinskrifter: √Ėg150 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Furingstads kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Furingstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/eb4957eb-c7f4-43a1-aaad-97a43a7ad630