Runsten Ög152, L2012:5132 i Furingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Illugi lét reisa stein þenna eptir Sigstein, fôðurfôður sinn. Létti Guð sálu hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusröd, granit, 3,25 m hög, 0,6-0,8 m bred (Ö 10 grader N-V 10 grader S) och 0,35-0,45 m tjock. Runhöjd 8-10 cm. Ristningen vetter mot N. Bör uppmålas. Ursprunglig plats okänd, stenen är funnen i en källare på denna plats. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Illuge lät resa denna sten efter Sigsten, sin farfader. Lättnad give Gud åt hans själ!""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Furingstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg delvis moräntäckt bergknalle. Åkerholme."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m S om åkerkant (Ö-V) 5 m Ö om åkerkant (N-S) och 30 m NNV om tomtgräns."
Vill du se flera runstenar i Furingstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.54423
Longitud: 16.315128
Lämnings-ID: L2012:5132
Riksantikvarieämbetets ID: Furingstad 10:1
Sveriges runinskrifter: Ög152, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Agetomta
Placering: Lagad och rest 1941 nära Agetomta gård.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Furingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:5132