Runsten L2012:5132 i Furingstad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:5132 i Furingstad
Foto av Runsten L2012:5132 i Furingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Illugi l√©t reisa stein √ĺenna eptir Sigstein, f√ī√įurf√ī√įur sinn. L√©tti Gu√į s√°lu hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusr√∂d, granit, 3,25 m h√∂g, 0,6-0,8 m bred (√Ė 10 grader N-V 10 grader S) och 0,35-0,45 m tjock. Runh√∂jd 8-10 cm. Ristningen vetter mot N. B√∂r uppm√•las. Ursprunglig plats ok√§nd, stenen √§r funnen i en k√§llare p√• denna plats. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Illuge l√§t resa denna sten efter Sigsten, sin farfader. L√§ttnad give Gud √•t hans sj√§l!""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Furingstad socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg delvis moräntäckt bergknalle. Åkerholme."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m S om √•kerkant (√Ė-V) 5 m √Ė om √•kerkant (N-S) och 30 m NNV om tomtgr√§ns."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.54423
Longitud: 16.315128
Lämnings-ID: L2012:5132
Riksantikvarieämbetets ID: Furingstad 10:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg152 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Agetomta
Placering: Lagad och rest 1941 nära Agetomta gård.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Furingstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d4b268b7-d063-45af-837f-dc82510a3b13