Runsten Ög148, L2012:5011 i Furingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Helga reisti stein þenna eptir Ásmund, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, 1,35-1,40 m hög, 0,6 m bred (Ö-V) och 0,30-0,35 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Ristningen mot S. Stenen placerad mitt på en stensättning (fornlämn nr 25). Enligt Östergötlands runinskrifter är ristningen mycket tydlig och lyder:"Helga reste denna sten efter Asmund, sin son." Uppmålad 1967 och 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Furingstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd med berg i dagen. Kyrkbacke."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N 10 grader V om kyrkogårdsmur V 10 grader S-Ö 10 grader N. 5 m NV om väg (NÖ-SV). 13 m SV om nr 26:2 och 10 m NV om väg. "
Vill du se flera runstenar i Furingstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.555042
Longitud: 16.344
Lämnings-ID: L2012:5011
Riksantikvarieämbetets ID: Furingstad 26:3
Sveriges runinskrifter: Ög148, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Furingstads kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Furingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:5011