Runsten Ög145, L2012:4098 i Dagsberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... fôður/bróður sinn, er fórst ... helfningi(?) austr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Del av runsten, granit, 0,7 m hög, 0,36-0,5 m bred och 0,3 m tjock.Runhöjd 5-8 cm. Ristningen vetter nu mot V. Stenen står uppställd på bogårdsruinen. Den utgör del av övre högra hälften av en runsten. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"...(efter N.N.), sin fader, som omkom (i Ingvars) trupp österut." Uppmålad 1967."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dagsberg socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkbacke och kyrkogårdsmur."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m S 20 grader Ö om 5:1, och 4 m N om V ingången."
Vill du se flera runstenar i Dagsberg socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.58218
Longitud: 16.315983
Lämnings-ID: L2012:4098
Riksantikvarieämbetets ID: Dagsberg 5:2
Sveriges runinskrifter: Ög145, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Dagsbergs kyrkogårdsmur
Placering: Utanför västra kyrkogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Dagsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:4098