Runsten L2012:4098 i Dagsberg ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:4098 i Dagsberg
Foto av Runsten L2012:4098 i Dagsberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... f√ī√įur/br√≥√įur sinn, er f√≥rst ... helfningi(?) austr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Del av runsten, granit, 0,7 m h√∂g, 0,36-0,5 m bred och 0,3 m tjock.Runh√∂jd 5-8 cm. Ristningen vetter nu mot V. Stenen st√•r uppst√§lld p√• bog√•rdsruinen. Den utg√∂r del av √∂vre h√∂gra h√§lften av en runsten. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"...(efter N.N.), sin fader, som omkom (i Ingvars) trupp √∂sterut." Uppm√•lad 1967."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dagsberg socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkbacke och kyrkogårdsmur."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m S 20 grader √Ė om 5:1, och 4 m N om V ing√•ngen."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.58218
Longitud: 16.315983
Lämnings-ID: L2012:4098
Riksantikvarieämbetets ID: Dagsberg 5:2
Sveriges runinskrifter: √Ėg145 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Dagsbergs kyrkogårdsmur
Placering: Utanför västra kyrkogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Dagsberg
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/23eb304c-86bb-45b6-9d79-f20d74cbd99f