Runsten L2012:4097 i Dagsberg ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:4097 i Dagsberg
Foto av Runsten L2012:4097 i Dagsberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ofr√°√įr setti stein ... Hr√≥lf/...ulf, f√ī√įur sinn. Arnkell ok ... hj√≥ stein √ĺenna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•sten, 1,3-1,9 m h√∂g, 0,3-1 m bred (N-S) och 0,6 m tjock. Runh√∂jd 10-12 cm. Ristningen vetter mot V. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Ofrad satte stenen ... (efter) sin fader √Ąrkel och ..." Uppm√•lad 1967."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dagsberg socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkbacke och kyrkogårdsmur."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m S om NV hörnet av kyrkogårdsmur och 14 m N om V ingången till kyrkogården och 2 m V om kyrkogårdsmuren."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.582284
Longitud: 16.315966
Lämnings-ID: L2012:4097
Riksantikvarieämbetets ID: Dagsberg 5:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg146 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Dagsbergs kyrkogårdsmur
Placering: Utanför västra kyrkogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Dagsberg
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3b7a2361-cf23-486e-8bac-6cd111a0fa81