Runsten L2011:6500 i Skärkind 🇬🇧
Foto av Runsten L2011:6500 i Skärkind
Foto av Runsten L2011:6500 i Skärkind
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... kumlast(?) ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, granit, 0,35 m hög, 0,5 m bred och 0,3 m tjock. Runhöjd ca 0,2 m. Se skisser i inventeringsboken. Enligt Östergötlands runinskrifter kan inskriften tydas som:"- högläggas -. (Han föll i) -sund". Uppmålad 1973."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skärkind socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård och i gravkapellet."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.471206
Longitud: 15.990944
Lämnings-ID: L2011:6500
Riksantikvarieämbetets ID: Skärkind 68:3
Sveriges runinskrifter: Ög174 (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Skärkinds nya kyrka
Placering: Nu i bod vid församlingshemmet.
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Skärkind
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d9ddb238-eab8-4e35-9598-62acf7124636