Runsten ÖgNOR1994;27, L2011:6015 i Skärkind
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vésteinn reisti ... ... eptir Bjôrn, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,65 m hög, 0,5-0,7 m bred och 0,35 m tjock. Runhöjd 13-15 cm. Kullfallen med ristningsytan vänd uppåt. Enligt Runverket lyder inskriften:"Visten reste denna sten (?) efter Björn, sin broder." Se skiss i inventeringsboken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skärkind socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Belägen ca 14 m 210 gon om äldre landsvägssträckning, vägbanken dock bortschaktad."
Vill du se flera runstenar i Skärkind socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.481984
Longitud: 15.97935
Lämnings-ID: L2011:6015
Riksantikvarieämbetets ID: Skärkind 401:1
Sveriges runinskrifter: ÖgNOR1994;27,
Plats: Lunnebjörke
Placering: Rest vid den gamla vägen.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Skärkind
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:6015