Runsten Ög175, L2011:5903 i Skärkind
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ...reif, son ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, granit, 0,5 m hög, 0,3 m bred och 0,24 m tjock. Runhöjd ca 0,13 m. Se skisser i inventeringsboken. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"...raif, (sin) son(?)..." Uppmålad 1973."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skärkind socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård och i gravkapellet."
Vill du se flera runstenar i Skärkind socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.471206
Longitud: 15.990944
Lämnings-ID: L2011:5903
Riksantikvarieämbetets ID: Skärkind 68:5
Sveriges runinskrifter: Ög175, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Skärkinds nya kyrka
Placering: Nu i bod vid församlingshemmet.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Skärkind
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:5903