Runsten Ög176, L2011:5880 i Skärkind
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Skarði reisti stein þenna eptir Guðmund, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,1 m hög, 0,7-0,8 m bred (V 20cg S-Ö 20cg N) och 0,25 m tjock. Runhöjd 0,12 m och 0,25 cm djupa. Ristningen vetter mot N. Se skiss i boken. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Skarde reste denna sten efter Gudmund, sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skärkind socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö sluttning av mindre moränhöjd. Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 12 m N 30cg V om vägen (SV-NÖ) och ca 40 m Ö 40cg N om boningshusets NÖ hörn."
Vill du se flera runstenar i Skärkind socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.479971
Longitud: 16.041584
Lämnings-ID: L2011:5880
Riksantikvarieämbetets ID: Skärkind 93:1
Sveriges runinskrifter: Ög176, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Karlslund
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Skärkind
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:5880