Runsten ÖgFv1970;310, L2011:3168 i Kullerstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hákon reisti kuml þessi eptir Gunnar, son sinn. Hann varð dauðr vestr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusröd granit, 1,84 m hög, 1,04 m bred (N 10cg V-S 10cg Ö) vid basen och 0,16-0,34 m tjock. Huggningen är inte djup men jämn. Runslingan är delvis dubbel, icke ornamentalt utformad utan endast ramlinjer för runinskriften. Runhöjd 12-15 cm. Runstenen påträffades 1969 i Kullerstads kyrkogårdsmur i den västra bogårdsmurens insida med den runristade sidan vänd inåt. Den togs ut och restes på kyrkogården. Enligt Fornvännen 1970 lyder inskriften:"Håkon reste dessa kummel (dvs detta minnesmärke) efter Gunnar, sin son. Han blev död i väster." Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kullerstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränbundet impediment i åkermark. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m N väggen i kyrkans vapenhus och 6 m Ö kyrkogårdsmur (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Kullerstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.580371
Longitud: 15.943401
Lämnings-ID: L2011:3168
Riksantikvarieämbetets ID: Kullerstad 69:1
Sveriges runinskrifter: ÖgFv1970;310,
Plats: Kullerstads kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kullerstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:3168