Runsten L2011:2869 i Kullerstad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2011:2869 i Kullerstad
Foto av Runsten L2011:2869 i Kullerstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"H√°kon ger√įi br√ļ √ĺessa, en s√ļ skal heita Gunnars br√ļ, en s√° var sonr H√°konar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•sten(?), 1 (V-√Ė) x 0,2 m och 1,60 m h√∂g. Runslingan 0,8x0,10 m h√∂g. Ovan runslingan ett kors, 0,35x0,35 m. P√• rundstenens nedre del ca 12 √§lvkvarnar. 4-6 cm diam och intill 2 cm djupa. P√• 1920-talet restes som pandang till √Ėg 162 en sten med runstenens text i modern avfattning och versaler. Inskrift: se skiss i boken. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Hakon gjorde denna bro, och hon skall heta Gunnars bro, och han var son till Hakon." Uppm√•lad 1969. Uppm√•lad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kullerstad socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Invid bäckravin i svagt kuperad moränmark.Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m N om v√§g (V-√Ė) och 6 m √ĖN√Ė om b√§ck (NNV-SS√Ė)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.584558
Longitud: 15.945001
Lämnings-ID: L2011:2869
Riksantikvarieämbetets ID: Kullerstad 29:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg162 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Kullerstads bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kullerstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a0eba9a0-736e-4c50-b1ba-e6222e74e223