Runsten L2011:2566 i Kvillinge ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2011:2566 i Kvillinge
Foto av Runsten L2011:2566 i Kvillinge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,10 m h, 0,78 m br (N-S) och 0,36 m tj. P√• den V sidan √§r ett kors med tre punkter (se skiss i inventeringsboksuppslag, skannat dokument). Flyttad 1940. Uppm√•lad 1978. Uppm√•lade 2004. Dnr 321-833-202: √ĖLM utf√∂rde f√∂runders√∂kning √•r 2002, inf√∂r planerad fj√§rrv√§rmeutbyggnad. Tv√• schakt togs upp 10-60 m N√Ė om runstenarna. Inget av antikvariskt intresse p√•tr√§ffades."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kvillinge socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tämligen flack grusmark, vägkant. Lövträd."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m V 5cg N om landsv√§g fr√•n en punkt 13 m N 5cg √Ė om v√§g-b√§cksk√§rning ligger 1:1och ca 18 m √Ė om nr 1:1 √§r 1:2 och 4 m S om nr 1:2 √§r 1:3."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.624119
Longitud: 16.153598
Lämnings-ID: L2011:2566
Riksantikvarieämbetets ID: Kvillinge 1:3
Sveriges runinskrifter: √Ėg48 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Ströbo äng, herrstaberg
Placering: Vid gamla Stockholmsvägen vid bron över Vilhelmsbergsbäcken.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kvillinge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2b2117e8-3c37-48d8-8b5e-92e4692e8173