Runsten L2011:139 i Kimstad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2011:139 i Kimstad
Foto av Runsten L2011:139 i Kimstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fr√≠√įa(?) l√©t gera kuml eptir Geirulf, b√≥nda sinn g√≥√įan. Gu√į hjalpi s√°lu hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Lockh√§ll till Eskilstunakista, kalksten, 1,61 m l och 0,55 m br. Runslingor (ca 6 cm br) utmed b√•da l√•ngsidorna, som b√∂jer av vid b√•da kort√§ndarna och √∂verg√•r i hela stenen t√§ckande ornamentik. Runslingorna best√•r av tv√• ormar med huvudena √•t inskriftens b√∂rjan och med halsarna och stj√§rtarna slingrade i form av en 8. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Frida (?) l√§t g√∂ra minnesm√§rke efter Gerulf, sin make god. Gud hj√§lpe hans sj√§l!""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kimstad socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I korets N vägg i en pilaster, horisontellt inmurad."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.539636
Longitud: 15.973835
Lämnings-ID: L2011:139
Riksantikvarieämbetets ID: Kimstad 41:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg160 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Kimstads kyrka
Placering:
Föremål: Gravhäll, lockhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kimstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/50e36684-59c5-456e-a464-38240abd049b