Runsten Ög160, L2011:139 i Kimstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fríða(?) lét gera kuml eptir Geirulf, bónda sinn góðan. Guð hjalpi sálu hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Lockhäll till Eskilstunakista, kalksten, 1,61 m l och 0,55 m br. Runslingor (ca 6 cm br) utmed båda långsidorna, som böjer av vid båda kortändarna och övergår i hela stenen täckande ornamentik. Runslingorna består av två ormar med huvudena åt inskriftens början och med halsarna och stjärtarna slingrade i form av en 8. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Frida (?) lät göra minnesmärke efter Gerulf, sin make god. Gud hjälpe hans själ!""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kimstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I korets N vägg i en pilaster, horisontellt inmurad."
Vill du se flera runstenar i Kimstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.539636
Longitud: 15.973835
Lämnings-ID: L2011:139
Riksantikvarieämbetets ID: Kimstad 41:1
Sveriges runinskrifter: Ög160, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Kimstads kyrka
Placering:
Föremål: Gravhäll, lockhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kimstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:139