Runsten Ög157, L2010:3951 i Tingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"--ti- gerði brú þessa eptir Heimkel ok Sibba, sonu sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sandstenshaltig gnejs, 1,4 m hög, 0,9 m bred (NNV-SSÖ) och0,3 m tjock. Ristningen, som utgöres av en kopplad ormslinga, vetter mot VSV. Runhöjd 10-13 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Afrid gjorde denna bro efter Hemkel och Sibbe, sina söner." Restes 1941. Uppmålad 1974."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tingstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränavsats SV om liten bergknalle. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m Ö om SÖ hörnet av kyrkans kor."
Vill du se flera runstenar i Tingstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.529195
Longitud: 16.292357
Lämnings-ID: L2010:3951
Riksantikvarieämbetets ID: Tingstad 25:1
Sveriges runinskrifter: Ög157, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Tingstads kyrkogård
Placering: Rest på kyrkogården 1941.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Tingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:3951