Runsten Ög158, L2010:3373 i Tingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Svarthôfði reisti stein þenna eptir Vígdjarf, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,2 m hög, 1,2 m bred (N 20cgV-S 20cg Ö) och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd ca 0,12-0,15 m. Ristningen vetter mot V och ligger i en slinga. Enligt Fornvännen 1959 lyder inskriften:"Svarthövde reste denna sten efter Vigdjärv, sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tingstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränavsats SV om liten bergknalle. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3-4 m V om bogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Tingstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.529142
Longitud: 16.292318
Lämnings-ID: L2010:3373
Riksantikvarieämbetets ID: Tingstad 25:3
Sveriges runinskrifter: Ög158, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Tingstads kyrka
Placering: Rest på kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Tingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:3373