Runsten Ög155, L2010:3361 i Styrstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorfríðr/Þorfreðr reisti eptir Ásgaut ok Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann Gauti endaðist í Ingvars helfningi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråröd granit, 2,1 m hög, 0,85 m bred (V 30cg N-Ö 30cg S) och 0,45-0,55 m tjock. Ristningen vetter åt NNÖ och består av två textband kring kanten, kopplade till en slinga, samt ett band och kors i mitten. Runhöjd 9-13 cm. Stenen är ståtlig och välbevarad. Skylt bredvid stenen är helt söndersrostad. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Torfrid reste efter Asgöt och Göte, sina söner, denna sten. Göte avled i Ingvars härskara." Uppmålad 1973. Uppmålad på 1990-talet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Styrstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N änden av mot f d sankmark utskjutande moränrygg. Igenväxande hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m Ö 40cg N om körväg (NNV-SSÖ). 39 m Ö 15cg S om NÖ knuten av uthus."
Vill du se flera runstenar i Styrstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.578416
Longitud: 16.24527
Lämnings-ID: L2010:3361
Riksantikvarieämbetets ID: Styrstad 39:1
Sveriges runinskrifter: Ög155, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Sylten, bjällbrunna ägor
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Styrstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:3361