Runsten L2010:3361 i Styrstad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2010:3361 i Styrstad
Foto av Runsten L2010:3361 i Styrstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorfr√≠√įr/√ěorfre√įr reisti eptir √Āsgaut ok Gauta, sonu s√≠na, stein √ĺenna. Hann Gauti enda√įist √≠ Ingvars helfningi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•r√∂d granit, 2,1 m h√∂g, 0,85 m bred (V 30cg N-√Ė 30cg S) och 0,45-0,55 m tjock. Ristningen vetter √•t NN√Ė och best√•r av tv√• textband kring kanten, kopplade till en slinga, samt ett band och kors i mitten. Runh√∂jd 9-13 cm. Stenen √§r st√•tlig och v√§lbevarad. Skylt bredvid stenen √§r helt s√∂ndersrostad. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Torfrid reste efter Asg√∂t och G√∂te, sina s√∂ner, denna sten. G√∂te avled i Ingvars h√§rskara." Uppm√•lad 1973. Uppm√•lad p√• 1990-talet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Styrstad socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N änden av mot f d sankmark utskjutande moränrygg. Igenväxande hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m √Ė 40cg N om k√∂rv√§g (NNV-SS√Ė). 39 m √Ė 15cg S om N√Ė knuten av uthus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.578416
Longitud: 16.24527
Lämnings-ID: L2010:3361
Riksantikvarieämbetets ID: Styrstad 39:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg155 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Sylten, bjällbrunna ägor
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Styrstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2e8e482b-743a-49f4-b0fa-54c506818da3