Runsten L2010:2176 i Styrstad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2010:2176 i Styrstad
Foto av Runsten L2010:2176 i Styrstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√Āsa l√©t gera kuml √ĺetta eptir Eyjar, f√ī√įur sinn g√≥√įan. Gu√į hjalpi s√°lu Eyjars. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, nu 0,73 m h√∂g, av 0,5 m bred (NV-S√Ė) och 0,3 m tjock. Den ristade sidan √•t SV Runh√∂jden 6-7 cm. Runstenen √§r neds√§nkt i marken och fastgjuten. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Asa l√§t g√∂ra denna minnesv√•rd efter √Ėjar, sin fader god. Gud hj√§lpe √Ėjars sj√§l!" Uttagen och rest 1942. Troligen m√•lad p√• 1990-talet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Styrstad socken i Norrk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark. Bogårdsmur och kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m N√Ėom kyrkog√•rdsg√•ng."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.56141
Longitud: 16.269898
Lämnings-ID: L2010:2176
Riksantikvarieämbetets ID: Styrstad 32:2
Sveriges runinskrifter: √Ėg154 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Styrstad, kyrkogårdsmuren
Placering: Rest precis utanför kyrkogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Norrköping
Socken: Styrstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9d1e38a8-27a2-4482-9905-7c90db360e63