Runsten Ög154, L2010:2176 i Styrstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ása lét gera kuml þetta eptir Eyjar, fôður sinn góðan. Guð hjalpi sálu Eyjars. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, nu 0,73 m hög, av 0,5 m bred (NV-SÖ) och 0,3 m tjock. Den ristade sidan åt SV Runhöjden 6-7 cm. Runstenen är nedsänkt i marken och fastgjuten. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Asa lät göra denna minnesvård efter Öjar, sin fader god. Gud hjälpe Öjars själ!" Uttagen och rest 1942. Troligen målad på 1990-talet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Styrstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark. Bogårdsmur och kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m NÖom kyrkogårdsgång."
Vill du se flera runstenar i Styrstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.56141
Longitud: 16.269898
Lämnings-ID: L2010:2176
Riksantikvarieämbetets ID: Styrstad 32:2
Sveriges runinskrifter: Ög154, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Styrstad, kyrkogårdsmuren
Placering: Rest precis utanför kyrkogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Styrstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:2176