Runsten L2010:1216 i Tåby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödgrå granit, 2,3 m hög, 0,45-0,75 m bred (NV-SÖ) och 0,35-0,55 m tjock. Ristningsytan är 2,1x0,40-0,52 m. Ristningen är en slinga med kors inuti. Runhöjden är 8-12 cm. Ristningsytan är vänd mot SV. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Sixten lät resa denna sten efter Ingvar, sin son. Han blev död österut." Flyttad 1842. Uppmålad 1978. Målningen påbättrad 1996. Ang ursprunglig plats se Furingstad nr 57. De har i varje fall legat vid bron över Vodsbäcken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tåby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S foten av moränhöjd, vid vägskäl. Skogsmark, lövskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m ÖNÖ om vägkant."
Vill du se flera runstenar i Tåby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.522119
Longitud: 16.352731
Lämnings-ID: L2010:1216
Riksantikvarieämbetets ID: Tåby 11:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Tåby
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:1216