Runsten L2010:1215 i Tåby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödgrå granit, 1,9 m hög, 0,65 m bred (N 35cg V-S 35cg Ö) och 0,45 m tjock. Ristningsytan står i en kopplad slinga och 1 rad. Ristningsytan är vänd emot V 35cg S. Runhöjd 5-9 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Asa lät göra minnesvården efter Torgisl, sin make, och Torgun efter sin fader." Flyttad 1942. Uppmålad 1978. Målningen påbättrad 1996. Ang ursprunglig plats se Furingstad nr 57. De har i varje fall legat vid bron över Vodsbäcken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tåby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S foten av moränhöjd, vid vägskäl. Skogsmark, lövskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m ÖNÖ om vägkant."
Vill du se flera runstenar i Tåby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.522069
Longitud: 16.352809
Lämnings-ID: L2010:1215
Riksantikvarieämbetets ID: Tåby 11:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Tåby
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:1215