Runsten Ög26, L2009:899 i Östra Ny
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ônundr reisti stein þenna eptir Otr/Odd, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen, granit, är 1,5-1,6 m hög och vid basen ca 0,9x0,3-0,4 m. Ristningen vetter åt SSV. Runslingan följer kanten och är synlig framför allt på vänstra och högra sidan utom i övre högra hörnet där den är skadad. I mitten ett kors. Den står sannolikt i en stensättning. Den resta stenen (0,3 m ÖSÖ om runstenen) är nu 0,2 m hög, 0,5 m bred (VNV-ÖSÖ) och 0,2 m tjock. Avslagen. Synes kunna utgöra delar av ett monument med runstenen. Gravfältet är glest beväxt med tallbuskar och i N delen med törne. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Anund reste denna sten efter Odd (Udd), sin son." Rest 1942. Uppmålad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Ny socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m N om väg."
Vill du se flera runstenar i Östra Ny socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.505061
Longitud: 16.576344
Lämnings-ID: L2009:899
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Ny 68:2
Sveriges runinskrifter: Ög26, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Öster skam
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Ny
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:899