Runsten L2009:752 i Östra Ny
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Förmodad runsten, ljusgrå granit, 2,1 m hög 1,4 m bred (N-S) och 0,2 m tjock. Lutar ca 15cg åt Ö. Den västra sidan är påfallande slät och starkt nött i ytan. Inga säkra spår av slingor eller runor har påträffats. På övre, vänstra delen kan dock möjligen anas några spår av stavar och på övre högra delen en punkt. Stenen är påträffad vid omläggning av bron 15 m V härom och rest av ortsbor. V sidans topp något skadad härvid. Stenens form är påfallande runstenslik med sannolikt tillslagen topp. Man har därför ej obefogat antagit, att den skulle kunna utgöra den (eller en av de) försvunna Ög27-28 från Österhamn. Då stenytan är mycket sliten och innehåller talrika grunda fåror är en detaljundersökning med konstljus ej obefogad. Om det är Ög 27 eller Ög 28 lyder inskriften enligt Östergötlands runinskrifter:"Torer satte stenen efter Tialvar, sin fader, som landade på kautaun." (Ög 27) och:"- son, som bodde på kautaun ( och N.N. (kvinnonamn) efter) sin make." (Ög 28)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Ny socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lerslätt invid bäck. Igenväxande åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SSÖ om väg 12 m ÖNÖ om bäck."
Vill du se flera runstenar i Östra Ny socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.507402
Longitud: 16.552363
Lämnings-ID: L2009:752
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Ny 103:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Ny
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:752