Runsten Ög233, L2009:5952 i Östra Stenby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vébjôrn reisti stein þenna eptir Þorgeir, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grafitgrå granit, 1,3 m h, 1 m br (Ö-V) och 0,3 m tj. Runhöjd 12 cm. Ristnigen vetter mot N. Enligt Östergötlands runinskrifter påträffades runstenen i grunden till kyrktornet vid ombyggnaden 1858-60. Runorna är djupa och tydliga, men slingerlinjerna är mycket grunda. Inskriften lyder:"Vibärn reste denna sten efter Torger, sin broder." Uttagen och rest 1939. Undersökt och uppmålad 1974. Uppmålad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Stenby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V sluttande moränmark. Kyrkogård. (OBS! V=inr 142=V 15cg S)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S om gång"
Vill du se flera runstenar i Östra Stenby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.582456
Longitud: 16.475483
Lämnings-ID: L2009:5952
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Stenby 142:5
Sveriges runinskrifter: Ög233, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Östra stenby kyrka
Placering: Uttagen och rest 1939 vid huvudgången upp till kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Svartaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Stenby
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5952