Runsten ÖgATA580/75, L2009:5923 i Östra Stenby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... rétti stein þenna at Þró, son sinn(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå gnejs, 1,75 m h, 0,9 m br (Ö-V) och 0,17 m tj. Runhöjd 8-10 cm. Ristningen vetter mot N. Runstenen finns inte med i Östergötlands runinskrifter, men finns med i Nordéns supplement i manuskript och har då nr Ög N289. Enligt Nordén påträffades stenen liggande i kyrkans yttermur i vinkeln mellan långhuset och södra korsarmen. Inskriften lyder:"...reste denna sten till minne av ... son ..." Uttagen, lagad och rest 1939. Undersökt och uppmålad 1974. Uppmålad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Stenby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V sluttande moränmark. Kyrkogård. (OBS! V=inr 142=V 15cg S)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S om gång, 21 m Ö om bogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Östra Stenby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.582413
Longitud: 16.475284
Lämnings-ID: L2009:5923
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Stenby 142:6
Sveriges runinskrifter: ÖgATA580/75,
Plats: Östra stenby kyrka
Placering: Rest vid huvudgången upp till kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Ådrig gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Stenby
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5923