Runsten L2009:5815 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, blågrå glimmerskiffer, 1,5 m h, 1 m br och 0,2 m tj. På ena sidan delar av en runslinga. Mitt på stenen två kors samt två sekundära relikgömmor(?). Runskriften är till större delen bortslagen. Runstenen påträffades i samband med restaureringen av Öster Eneby kyrka 1954. Stenen låg i bruk under altaret. Har sannolikt varit använd som altarbord. Enligt Fornvännen 1959 lyder inskriften:"...(resa) denna sten efter R...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S väggen i koret."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.609626
Longitud: 16.136432
Lämnings-ID: L2009:5815
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 81:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5815