Runsten Ög231, L2009:5337 i Östra Stenby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn ok Steinn ok Jóhan ok Ragni þeir reistu/réttu kuml eptir Steinar, fôður sinn. Guð hjalpi sálu. Steinarr Þœfr(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, del av, kalksten, 0,85 m h, 0,5 m br (Ö-V) och 0,1 m tj. Runhöjd 6-8 cm. Ristningen vetter mot N. Enligt Östergötlands runinskrifter påträffades runstenen i grunden till kyrktornet vid ombyggnaden 1858-60. Runstenen har ristning både på framsidan och vänstra kanten. Enligt tidigare teckningar och vad som nu finns i behåll av stenen, lyder inskriften:"Sven och Sten och Johan och Ragne, de reste minnesmärket efter Stenar, sin fader. Gud hjälpe själen! Stenar föll i þu." Uttagen, lagad och uppsatt 1939."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Stenby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inne i kyrkan på S långhusväggen, 1 m Ö om dörr."
Vill du se flera runstenar i Östra Stenby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.582613
Longitud: 16.476263
Lämnings-ID: L2009:5337
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Stenby 142:7
Sveriges runinskrifter: Ög231, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Östra stenby kyrka
Placering: Lagad och uppsatt 1939 i kyrkan vid den igenmurade dörren på södra långväggen.
Föremål: Runsten
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Stenby
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5337