Runsten Ög236, L2009:5336 i Östra Stenby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ófeigr reisti stein þenna eptir Eystein, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,8 m hög, 1,1 m bred (Ö-V) och 0,25 m tjock. Runhöjd, 12-14 cm. Ristningen vetter mot N. Enligt Östergötlands runinskrifter påträffades runstenen i grunden till kyrktornet vid ombyggnaden 1858-60. Ristningen är mycket tydlig och väl bibehållen och lyder:"Ofag reste denna sten efter Östen, sin son." Uttagen och rest 1939. Undersökt och uppmålad 1974. Uppmålad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Stenby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V sluttande moränmark. Kyrkogård. (OBS! V=inr 142=V 15cg S)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S om gång, 12 m V om tornet"
Vill du se flera runstenar i Östra Stenby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.582481
Longitud: 16.475662
Lämnings-ID: L2009:5336
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Stenby 142:4
Sveriges runinskrifter: Ög236, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Östra stenby kyrka
Placering: Uttagen och rest 1939 vid huvudgången upp till kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Grå granit med rödaktiga inslag
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Stenby
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5336