Runsten L2009:5116 i Östra Stenby 🇬🇧
Även känd som Herresten
Foto av Runsten L2009:5116 i Östra Stenby
Foto av Runsten L2009:5116 i Östra Stenby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorsteinn ok Sunnviðr(?) þeir reistu stein þenna eptir Karl(?), bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, 1,8 m hög 0,5-1 m bred (N 35 grader Ö-S 35 grader V) och 0,1-0,2 m tjock. Runhöjd 7-13 cm. Ristningen vetter mot ÖSÖ. På stenens NÖ, övre kant är en bit avslagen, ca 1 m lång, varför uppskattningsvis ca 10 runor är skadade eller saknas. Står på sekundär plats, funnen i närheten av f.d. Eneby, nuv. Enebytorp, dock ej känt i detalj (se nr 275). Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Torsten och Sunvid de reste denna sten efter Karl, sin broder." Enligt runverket är ristningen knappt synlig, utan ristningslinjerna får mestadels kännas fram med ett finger. Uppmålad 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Stenby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttande moränmark. Slottspark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m Ö 40 grader S om Ö hörnet av SÖ flygelbyggnaden, 5-7 m NV-V-SV om väg i kurva."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.618111
Longitud: 16.503465
Lämnings-ID: L2009:5116
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Stenby 132:1
Sveriges runinskrifter: Ög237 (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Ållonö
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Herresten
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Stenby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/cbc0d430-d955-4109-ad5e-10615f399e68