Runsten Ög229, L2009:4081 i Östra Husby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eysteinn ok Órœkja reistu kuml þessi at Geira/Hera, fôður sinn. Guð hjalpi anda hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,85 m hög, 1,3 m bred (Ö 10cg N-V 10cg S) och 0,27 m tjock. På den S sidan är en runslinga och ett kors. Runorna är 7-11 cm höga. Har ursprungligen sannolikt stått vid nr 394 (se detta) men flyttats därifrån i flera etapper. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Östen och Orökja reste detta minnesmärke efter Gere, sin fader. Gud hjälpe hans ande!" Uppmålad 1991."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Husby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SÖ sluttande moränmark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m N 30cg V om NNÖ hörnet av boningshus och 15 m Ö 30cg N om ÖSÖ hörnet av uthus, 5 m N om väg."
Vill du se flera runstenar i Östra Husby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.579735
Longitud: 16.602156
Lämnings-ID: L2009:4081
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Husby 133:1
Sveriges runinskrifter: Ög229, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Varby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Husby
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:4081