Runsten L2009:2013 i Å
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av, ljusröd granit, 1,55 m hög vid basen 0,6 m bred och 0,20-0,25 m tjock. Runslingan följer kanten och är 11-15 cm bred, ristningsdjup ca 1-2 mm. Stenen är flyttade från gamla kyrkan. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"(N.N.. reste denna sten) efter Säbjörn, sin fader." Lagad 1941. Uppmålad 1978. Uppmålad 1991. Uppmålad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Å socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Terrasserad kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SÖ om nr 5:2 är 5:3."
Vill du se flera runstenar i Å socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.496124
Longitud: 16.502579
Lämnings-ID: L2009:2013
Riksantikvarieämbetets ID: Å 5:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Å
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:2013