Runsten L2009:2012 i Å
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 2,3 m hög vid basen 0,55 m bred och 0,7 m tjock, långsamt avsmalnande mot toppen. Ristningen åt SV. Runslingan följer kanten och är utformad som en orm. Slingans bredd/runhöjden är 7-9 cm, ristningsdjupet ca 1-2 mm. Stenen är flyttad från gamla kyrkan. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Sven(?) och Torbjörn och Sandar, de reste denna sten efter Torkel, sin broder, son till systern." Lagad 1941. Uppmålad 1978. Uppmålad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Å socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Terrasserad kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SSÖ om nr 5:1 är 5:2."
Vill du se flera runstenar i Å socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.496156
Longitud: 16.502515
Lämnings-ID: L2009:2012
Riksantikvarieämbetets ID: Å 5:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Å
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:2012