Runsten L2009:1418 i Å
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljus granit, 1,0 m hög, 1,55 m bred och 0,2 m tjock. Ristningen vetter åt SV. Runslingan följer kanten i en halvcirkel. På höger sida är runslingan dubbel. Innanför slingan är ett kors. Runslingans bredd/runhöjden är 10-15 cm, ristningsdjup ca 2 mm. Stenen är flyttad från gamla kyrkan. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Frösten reste denna sten efter Sigmund och mindre glad ditförde han bördan." Uppmålad 1978. Lagad och uppmålad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Å socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Terrasserad kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 15 m NÖ om NÖ ingången till kyrkan, omedelbart SV om bogårdsmur på en punkt 18 m SÖ om gravkor."
Vill du se flera runstenar i Å socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.496201
Longitud: 16.502472
Lämnings-ID: L2009:1418
Riksantikvarieämbetets ID: Å 5:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Å
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:1418