Runristning ÖgFv1959;97, L2010:3372 i Tingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A ... ... §B ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristad gravhäll, fragment av, grå kalksten, 0,24x0,20 m och 0,1 m tjock. Enligt Fornvännen lyder inskriften på framsidan:"...uru:..." och på kanten:"...-k:ku...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Tingstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränavsats SV om liten bergknalle. Kyrkogård."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I nisch i kyrkans N korvägg."
Vill du se flera runstenar i Tingstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.529271
Longitud: 16.291512
Lämnings-ID: L2010:3372
Riksantikvarieämbetets ID: Tingstad 25:4
Sveriges runinskrifter: ÖgFv1959;97,
Plats: Tingstads kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av gravhäll, lockhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Tingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:3372