Runristning L2009:5105 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runskrift synlig i putsen, högst fragmentarisk (ej besökt vid granskning). Enligt Östergötlands runinskrifter är den med blågrå färg målade runinskriften 58 cm lång med 5, 5 cm höga runor. Inskriften kan gissningsvis betyda:"Gud hade överseende med dig.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vapenhusets vind"
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.609631
Longitud: 16.136432
Lämnings-ID: L2009:5105
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 81:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5105