Runristning L2008:6704 i Östra Husby
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskrift påträffad på en utstruken murfog på kastaltornet, bakom en gammal hög med byggnadsmaterial för återbruk: "helk_". Påträffad vid arkeologisk undersökning år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-468-2016)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Östra Husby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Vill du se flera runstenar i Östra Husby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.601235
Longitud: 16.709992
Lämnings-ID: L2008:6704
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Husby 466
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Husby
Riksantikvarieämbetets information: » L2008:6704