Hällristning L2012:6343 i Kuddby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6x2,5 m st (VNV-ÖSÖ) i mot NÖ svagt lutande lätt rundad häll i skrovlig och starkt vittrad hällyta, bestående av 13skepp, 1 närmast rektangulär figur med rundade hörn och 4 älvkvarnar. Skeppen är 23-87 cm l konturristning dubbla och alla utomett försedda med bemanningsstreck. De är i allmänhet ganska grovthuggna. 2 är sannolikt fragmentariska, ett huvudsakligen bemanning i streck och ett en enkel köllinje. Dessa och ytterligare ettär otydliga och ej uppmålade. Skiss i skala 1:10 Se boken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Kuddby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot NNÖ svagt sluttande häll i N kanten av låg moräntäckt bergrygg. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 40 m VSV om rundat åkerhörn och 7 m SSV om åker (VNV-ÖSÖ)"
Vill du se flera runstenar i Kuddby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.54744
Longitud: 16.400638
Lämnings-ID: L2012:6343
Riksantikvarieämbetets ID: Kuddby 58:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kuddby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:6343