Hällristning Ög45, L2011:3113 i Kvillinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Harði ok Sigreifr létu hôggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir Nann, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, i fast häll, 2x1,6 m (NV-SÖ). Ristningen består av en stiliserad orm (se skiss). Runorna är 9-13 m höga. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Harde och Sigrev läto hugga denna häll och gjorde denna bro efter Nan, sin broder." Uppmålad 1973. Uppmålad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Kvillinge socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot N svagt sluttande berghäll 14x6 m (Ö-V)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m N 20cg Ö om ÖSÖ hörnet av lada och 22 m Ö 5cg N om N hörnetav lada."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Hällristning Ög45, L2011:3113 i Kvillinge:
""En överste som den tiden bodde på Björnsnäs, fick under en ritt kring egorna syn på ormen och beslöt skjuta på den. Ormen var dock snabbare, förföljde hästen och slukade både denna och ryttaren." (C F Nordendskjöld)."
Vill du se flera runstenar i Kvillinge socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.659216
Longitud: 16.208436
Lämnings-ID: L2011:3113
Riksantikvarieämbetets ID: Kvillinge 16:1
Sveriges runinskrifter: Ög45, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Björnsnäs
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kvillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:3113